AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. MÁRCIUS 21-ÉN LEZÁRULT!
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2019-20-ea tanévre.

A pályázat beadási határideje: 2019. március 21.

 A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2019/2020. tanévre, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára 

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

 A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a nyugati diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. (a továbbiakban: KKMOR Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2019/2020. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

A képzés leírása:

 A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.) 

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak. 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2019. szeptember – 2020. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő 

A pályázat beküldési határideje: 2019. március 21., 24.00 (UTC+1)

A pályázatokról szóló döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2019. április 9., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázó – az elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után – 7 naptári napon belül köteles a kötelező kirándulások díját (600 USD) és a regisztrációs díjat (50 USD), összesen 650 USD-t egy összegben befizetni. A befizetés lehetséges módjai:

 1. személyes csekken (USA és Kanada) A csekket egyszerű légipostán a következő címre kell küldeni: Hungarian Scout Association in Exteris, 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 – USA
 2. banki átutalással

Banki átutalás esetén a számlaadatok a következők:

Hungarian Scout Association in Exteris; Wells Fargo Bank; ABA Routing #021200025; Account number: 7219453979; Swift code# WFBIUS6S; Bank address: Wells Fargo Bank, NA, 20 Mountainview Avenue, Wayne, NJ, Postal code 07470, USA 

Amennyiben a befizetés nem történik meg az ösztöndíj elfogadását követő 14 naptári napon belül, a pályázó automatikusan elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az ösztöndíj egy várólistán lévő pályázónak kerül felajánlásra.

Amennyiben a pályázó elfogadta az ösztöndíjat és befizette a kötelező kirándulások díját, de azután mégis visszalép – ez kizárólag írásban, elektronikus úton történhet – 2019. augusztus 6. előtti visszalépés esetén a kirándulások összegének 50%-át (300 USD) téríti vissza a Hungarian Scout Association. A regisztrációs díj (50 USD) ebben az esetben sem téríthető vissza. 2019. augusztus 6. utáni visszalépés esetén már nincsen lehetőség visszatérítésre.

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu

1. A pályázati adatlap kitöltése

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum) és töltse ki elektronikusan (csak számítógéppel)!

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

ha van az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

 4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a EkxMPlnKbOarGfGYB30Mjam4yQG55dS5lZHU= ÉS a UHzAa30EWYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= e-mail címre

Mindkét e-mail címre az alábbi pályázati dokumentumokat kell beküldeni:

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (Excel dokumentum),

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum),

kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza)
 • nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF)
 • egy kötelező belföldi és egy kötelező határon túli kirándulás költsége (600 USD)
 • regisztrációs díj (50 USD)
 • étkezés
 • tömegközlekedési bérlet
 • költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott)
 • szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

 • Az ösztöndíj elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után a kötelező kirándulási díj (600 USD) és a regisztrációs díj (50 USD), összesen 650 USD egy összegben történő befizetése 7 naptári napon belül.
 • Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.
 • A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKMOR Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

Információ:

Dr. Némethy Kesserű Judit (Teleki Pál Alapítvány)

E-mail: vmbTudJFKR6mMMw3Iam4yQG55dS5lZHU=

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)

E-mail: Ihxev5Q4kZiZ2Fib25hQGFvbC5jb20=

Segítség a pályázat menetéhez: 

Sasvári Tünde

E-mail: SrpHALJ6zJNDlzYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= 

Telefon: +36 1 381 5144

__________________________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak (https://balassischolarship.kormany.hu), valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapján.

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.