AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019. MÁRCIUS 21-ÉN LEZÁRULT!
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata
műfordító (szépirodalmi művek interkulturális interpretációja) képzésre
nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára
a 2019/2020. tanévre

A pályázat beadási határideje: 2019. március 21.

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre, külföldi, nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára

MŰFORDÍTÓ (szépirodalmi művek interkulturális interpretációja) KÉPZÉSRE.

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, valamint megismertesse őket a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereivel és fontosabb jelenségeivel. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. (a továbbiakban: KKMOR Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

A pályázatra a 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt álló), 35 évnél nem idősebb személyek jelentkezhetnek, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

A képzés leírása:

A szeptembertől júniusig tartó, két féléves képzés során a résztvevők szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel, miközben emelt szintű magyar nyelvi oktatásban is részesülnek. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti rendszeres személyes konzultáció formájában. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

Az oktatáson (heti 24 óra) való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2019. szeptember – 2020. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő 

A pályázat beküldési határideje: 2019. március 21., 24.00 (UTC+1)

A pályázatokról szóló döntést megelőzheti egy interjú a pályázóval.

A pályázatokról szóló döntést a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2019. április 9., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu

1. A pályázati adatlap kitöltése

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum) és töltse ki elektronikusan (csak számítógéppel)!

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (javasolt formátum: Word dokumentum);

publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük, a szöveg eredetijét is mellékelni! (javasolt formátum: Word dokumentum);

diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében az index, bizonyítvány hiteles másolata (javasolt formátum: .pdf);

munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (javasolt formátum: Word dokumentum);

legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (javasolt formátum: .pdf);

az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf);

ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf).

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a fTrIa4ZNWrYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= e-mail címre

Az alábbi pályázati dokumentumokat kell elektronikusan beküldeni:

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (Excel dokumentum);

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum);

szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (javasolt formátum: Word dokumentum);

publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük, a szöveg eredetijét is mellékelni! (javasolt formátum: Word dokumentum);

diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében az index, bizonyítvány hiteles másolata (javasolt formátum: .pdf);

munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (javasolt formátum: Word dokumentum);

legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (javasolt formátum: .pdf);

az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf);

ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf).

5. A pályázati dokumentumok postai úton történő beküldése

Az alábbi pályázati dokumentumokat kell postai úton beküldeni:

– aláírt pályázati adatlap eredeti példánya;

szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit;

publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük, a szöveg eredetijét is mellékelni!;

diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében az index, bizonyítvány hiteles másolata;

munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben;

legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról;

az útlevél másolata;

ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata.

Postacím: KKM – Képzési Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

A borítékra kérjük ráírni: „MŰFORDÍTÁS”

A postai feladás határideje: 2019. március 21., 24.00 (UTC+1)

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza)
 • étkezés
 • tömegközlekedési bérlet
 • költőpénz
 • szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

 • Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.
 • A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKMOR Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

Információ:

Sasvári Tünde

E-mail: hsxzRkoZnzMguMju9TUYZOBG4yYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= 

Telefon: +36 1 381 5144

__________________________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak honlapján (https://balassischolarship.kormany.hu).