Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés ösztöndíjpályázata a 2021-2022-es tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2021/2022. tanévre.

A pályázat beküldési határideje: 2021. május 5., 24.00 (UTC+1)

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2021/22-es tanévre, a Kárpát-medencén kívül, a diaszpórában élő magyar származású személyek számára

magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével. Az ösztöndíjprogram céljainak sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel. 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.) 

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak. 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 10 hónap (2021. szeptember – 2022. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2021/2022. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a képzés jelenleg a korábbitól eltérő helyszínen zajlik (1107 Budapest, Zágrábi út 1.). Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2021. május 5., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások 

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2021. május 19., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2021. május 26-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy Magyarországra érkezését követően, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, a képzés megvalósításában közreműködő KKM MDA Kft. részére befizet 180.000 HUF-t, amennyiben a kirándulásokat meg lehet valósítani.

A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a KKM fenntartja a jogot arra, hogy a program részeként meghirdetett kirándulások szervezését elhalassza vagy törölje, illetve az azokon való részvétel feltételeit módosítsa.

A pályázót érintő költségek:

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

8. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Dömötörné Hársi Sára (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
E-mail: PGWKziszgUbBUXmXs2F0Y2hhaGFyc2lAeWFob28uY29t

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)
E-mail: Tpmb4rcU1Z2Fib25hQGFvbC5jb20=

Sasvári Tünde
E-mail: ZyWqHoIHaKnxPPLm8DcZmJm2ZaHVuZ2Fyb2xvZ2lhQG1kYWtmdC5odQ==
Telefon: +36 70 777 8552

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian. 

Menü

Főoldal

Balassi Ösztöndíjas képzések

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram és Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram

Önköltséges képzések

Pályázatok

Alumni

Navigáció