Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés 2019. keresztfélév

AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018. DECEMBER 4-ÉN LEZÁRULT!
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2019-es tanévre 2018. december 4-én lezárult.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2018. december 14., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2019-es tanévre, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a nyugati diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. (a továbbiakban: KKMOR Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2019-es (keresztféléves) tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban a déli félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

 A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.) A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres teljesítése esetén tanúsítványt kapnak. 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 9 hónap (2019. február–június, 2019. szeptember–december).

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 15 fő 

A pályázat beküldési határideje: 2018. december 4., 24.00 (UTC+1)

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe!

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2018. december 14., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázó – az elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után – 7 naptári napon belül köteles a kötelező kirándulások díját (600 USD) és a regisztrációs díjat (50 USD), összesen 650 USD-t egy összegben befizetni. A befizetés lehetséges módjai:

1) személyes csekken (USA és Kanada)

A csekket egyszerű légipostán a következő címre kell küldeni: Hungarian Scout Association in Exteris, 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 – USA

2) banki átutalással

Banki átutalás esetén a számlaadatok a következők: Hungarian Scout Association in Exteris; Wells Fargo Bank; ABA Routing #021200025; Account number: 7219453979; Swift code# WFBIUS6S; Bank address: Wells Fargo Bank, NA, 20 Mountainview Avenue, Wayne, NJ, Postal code 07470, USA 

Amennyiben a befizetés nem történik meg az ösztöndíj elfogadását követő 14 naptári napon belül, a pályázó automatikusan elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az ösztöndíj egy várólistán lévő pályázónak kerül felajánlásra.

Amennyiben a pályázó elfogadta az ösztöndíjat és befizette a kötelező kirándulások díját, de azután mégis visszalép – ez kizárólag írásban, elektronikus úton történhet – 2018. december 31. előtti visszalépés esetén a kirándulások összegének 50%-át (300 USD) téríti vissza a Hungarian Scout Association. A regisztrációs díj (50 USD) ebben az esetben sem téríthető vissza. 2018. december 31. utáni visszalépés esetén már nincsen lehetőség visszatérítésre.

A pályázat menete:

1. A pályázati adatlap kitöltése

Töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum) és töltse ki elektronikusan (csak számítógéppel)!

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a HxykkNaTADQDXQcy2YZam4yQG55dS5lZHU= és a yNTfeXjGb7NhlcMMjYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= e-mail címre

Mindkét e-mail címre az alábbi pályázati dokumentumokat kell beküldeni:

A pályázót érintő költségek:

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

Információ:

Dr. Némethy Kesserű Judit (Teleki Pál Alapítvány)

E-mail: GszL8W0NZEBJlam4yQG55dS5lZHU=

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)

E-mail: pFbqGz5cYiTOZ2Fib25hQGFvbC5jb20=

Segítség a pályázat menetéhez: 

Sasvári Tünde

E-mail: BIXKxYQtJRA5iz5JYYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU=

Telefon: +36 1 381 5144

 

Várjuk jelentkezését!

Menü

Főoldal

Ösztöndíjas képzések

Önköltséges képzések

Pályázatok

Navigáció