A hallgatók az első félévben (heti 30 órában) csak magyar nyelvet tanulnak.  A második félévben a magyar nyelv mellett már különböző tantárgyakat (matematika, történelem, fizika, biológia stb.) is tanulnak magyar nyelven.

Bölcsész, közgazdász, mérnök és egészségügyi szakirányok közül lehet választani.

A képzésen történő részvétel feltétele a rendszeres, 20%-os hiányzást el nem érő részvétel. Amennyiben a hiányzási arány magyar nyelv, illetve a tanult szaktárgyak esetében meghaladja a képzés éves összóraszámának 20%-át, akkor a képzési szerződést a KKM MDA Kft. egyoldalúan felbonthatja. A képzési szerződés 20% feletti hiányzás miatti felbontása után a KKM MDA Kft. nem köteles a befizetett térítési díjból visszatéríteni arányos összeget sem.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy intézményünk záróvizsgája nem felvételi vizsga. A hallgatók továbbtanulása otthoni eredményeik, illetve Magyarországon letett érettségi vizsga alapján történik. 

2020/2021. tanévtől a magyarországi felsőoktatásban magyar nyelvű képzésre kizárólag sikeres magyarországi magyar nyelvű emelt szintű érettségi vizsgával és az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal lehetséges felvételt nyerni. Ezen a képzésen magyar nyelv oktatása folyik, ami nem készít fel a magyarországi emelt szintű érettségi vizsgákra, sem a nyelvvizsgára.

A képzésben önköltséges formában résztvevőknek a KKM és a KKM MDA Kft. szállást, diákigazolványt, betegbiztosítást nem nyújt. 

Fizetési határidő:

Vízumot igénylő pályázók esetén: 2021. július 12. 

Vízumot nem igénylő pályázók esetén: 2021. augusztus 16.


Térítési díj:

Nem magyar anyanyelvű hallgatók: A térítési díj 1.154.000 HUF, amely az oktatás díját, az adminisztrációs költséget, a tankönyvek árát és a vizsgadíjat foglalja magában. A hallgatók a térítési díjat egy összegben fizethetik be. 

Adminisztrációs díj: A térítési díj 10%-a.

A kötelező egészségügyi szűrővizsgálat díja, ami Magyarországon fizetendő: 40.000 Ft.

Vízum:

Típus: Egyéb vízum.

A vízum igényléséhez szükséges fogadólevél kiadásának feltétele a térítési díj befizetése. Ez az összeg tartalmazza a teljes térítési díj 10%-ának megfelelő adminisztrációs költséget, amely csak akkor fizethető vissza, ha az oktatás az intézmény hibájából hiúsul meg.

A befizetett összegből 115.400 Ft adminisztrációs díj nem igényelhető vissza a vízumkérelem sikertelensége esetén sem.

A befizetés módja:

Átutalással forintban.

Betegbiztosítás: 

A jelentkezőknek javasoljuk, hogy elindulásuk előtt, még otthon kössenek Magyarországra szóló betegbiztosítást.

Információ: 

Vörös Daniella oktatásszervezési előadó

Tel: +36 1 800 9482

E-mail: BZNSQVMyzwvjlUaD2mYU3RpcGVuZGl1bUBtZGFrZnQuaHU=

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. III. épület I. emelet 102-es iroda. 

Az épületet a Jókai utca 34 felől lehet megközelíteni.

Megközelítés