A szépirodalmi művek interkulturális interpretációja, azaz a műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, miközben átfogó ismereteket nyújt a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereiről és fontosabb jelenségeiről. A program azok felkészültségét és készségeit kívánja fejleszteni, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni.

Az ösztöndíjas képzésen nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok vehetnek részt, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt állnak) és még nem töltötték be a 36. életévüket. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

A képzés időtartama

A szeptember elejétől június végéig tartó tízhónapos képzés két szemeszterből áll, amely az őszi szemeszterben 13 hétig, a tavaszi szemeszterben 15 hétig nyelvtanulást (heti 8 óra) és szemináriumokat (heti 16 óra) kínál tantermi órák keretében.

A műfordítás oktatása

A résztvevők a tíz hónap alatt műfordításokat készítenek. A fordítási munkát anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti távoktatási formában. A konzulens a képzés teljes ideje alatt szakmai szempontból ellenőrzi a hallgató munkáját: a fordításokat 2–3 hetente áttekinti, személyes beszélgetés formájában javításokat javasol, támogatja a hallgató szakmai fejlődését.

A hallgatók szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Emellett tanévenként legalább 4 alkalommal felolvasóesten és műhelybeszélgetésen találkoznak egy-egy kortárs magyar íróval, költővel, műfordítóval.

A program lebonyolításában együttműködünk a Balatonfüredi Fordítóházzal, ahol a hallgatók tanév közben is eltölthetnek több napot, egy-egy kiválasztott mű fordítását végezve.

Követelmények és a képzés lezárása

A nyelvórákon a hallgatók előmenetelének szóbeli és írásbeli ellenőrzése folyamatos. Emellett a hallgatók önálló munkát igénylő írásbeli és/vagy szóbeli prezentációkat is készítenek. A tantárgy lezárása záródolgozattal történik.

Szeminárium típusú tantárgyak esetében a hallgatók meghatározott számú témából írásbeli és/vagy szóbeli prezentációt készítenek a szorgalmi időszak során és/vagy a szorgalmi időszak végén.

A műfordító-jelölt a képzést egy műfordítói mestermunka elkészítésével zárja le. A mestermunka elkészítésével a hallgató számot ad arról, hogy képes magyar nyelvű szépirodalmi művek értelmezésére, stiláris jegyeinek felismerésére, valamint képes a mű tartalmi-esztétikai komplexitását az anyanyelvén hitelesen tolmácsolni. A munkafolyamatot a műfordító konzulens segíti.

2021/2022

A tanév programjai

2020/2021

A tanév programjai

2019/2020

A tanév programjai

2018/2019

A tanév programjai

2017/2018

A tanév programjai


Információ: 

Sasvári Tünde oktatásszervezési előadó

1107 Budapest, Zágrábi u. 1. (101-es iroda)

Tel.: +3670 / 777-8552

E-mail: ERlkHuuQTL8NNrrhMMWaHVuZ2Fyb2xvZ2lhQG1kYWtmdC5odQ==