A Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés 2020-2021-es tanévre szóló ösztöndíjpályázati felhívása 2020. március folyamán lezárult

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata

magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

a 2020/2021. tanévre

  

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2020/2021. tanévre, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

   

magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.


 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a nyugati diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

 2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

 3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

 A képzés időtartama 10 hónap (2020. szeptember – 2021. június)

 A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

—   ingyenes képzés

—   45 000 HUF/hó ösztöndíj

—   térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)

—   diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

—   egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

  4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2020/2021. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

  5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE


 A pályázat beküldési határideje: 2020. március 11, 24.00 (UTC+1)


 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu

 

1. A pályázati adatlap kitöltése

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum).


2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

  kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

  önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

  az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

  tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

  társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

  ha van az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

 

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!


4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a FhPWoHnco8rrr00gO5am4yQG55dS5lZHU= ÉS a qWFPcsAzMjUk2TkYmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU= e-mail címre

Mindkét e-mail címre az alábbi pályázati dokumentumokat kell beküldeni:

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (Excel dokumentum),

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum),

  kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),

  önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),

  az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

  tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),

  társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

  ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

   FIGYELEM! 7 MB-nál nagyobb fájlok esetén javasoljuk, hogy vegyen igénybe fájlküldő szolgáltatást (pl. Google Drive, WeTransfer stb.). Miután pályázatát megkaptuk, 5 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk. Amennyiben a beküldött pályázatra 5 munkanapon belül nem érkezik megerősítő válasz, akkor mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot újra, e-mailben vagy telefonon. 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.


A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. március 23., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázó – az elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után – 7 naptári napon belül köteles a kötelező kirándulások díját (600 USD) és a regisztrációs díjat (50 USD), összesen 650 USD-t egy összegben befizetni. A befizetés lehetséges módjai:

 

1)       személyes csekken (USA és Kanada)

A csekket egyszerű légipostán a következő címre kell küldeni:

Hungarian Scout Association in Exteris, 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 – USA

 

2)       banki átutalással

Banki átutalás esetén a számlaadatok a következők:

Hungarian Scout Association in Exteris; Wells Fargo Bank; ABA Routing #021200025; Account number: 7219453979; Swift code# WFBIUS6S; Bank address: Wells Fargo Bank, NA, 20 Mountainview Avenue, Wayne, NJ, Postal code 07470, USA


Amennyiben a befizetés nem történik meg az ösztöndíj elfogadását követő 14 naptári napon belül, a pályázó automatikusan elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az ösztöndíj egy várólistán lévő pályázónak kerül felajánlásra.

Amennyiben a pályázó elfogadta az ösztöndíjat és befizette a kötelező kirándulások díját, de azután mégis visszalép – ez kizárólag írásban, elektronikus úton történhet – 2020. augusztus 6. előtti visszalépés esetén a kirándulások összegének 50%-át (300 USD) téríti vissza a Hungarian Scout Association. A regisztrációs díj (50 USD) ebben az esetben sem téríthető vissza. 2020. augusztus 6. utáni visszalépés esetén már nincsen lehetőség visszatérítésre.


A pályázót érintő költségek:

— az utazás költségei (Magyarországra és haza)

— nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF)

— egy kötelező belföldi és egy kötelező határon túli kirándulás költsége (600 USD)

— regisztrációs díj (50 USD)

— étkezés

— tömegközlekedési bérlet

— költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott)

— szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

— Az ösztöndíj elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után a kötelező kirándulási díj (600 USD) és a regisztrációs díj (50 USD), összesen 650 USD egy összegben történő befizetése 7 naptári napon belül.

— Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.

— Ha az ösztöndíjas az ösztöndíj időszaka alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” státuszát elveszti, ösztöndíjszerződése ebben az esetben megszüntethető.

— A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKM MDA Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.


Információ:

Dr. Némethy Kesserű Judit (Teleki Pál Alapítvány)

E-mail: uQIVJpfIOVpl4MmEkam4yQG55dS5lZHU=

 

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)

E-mail: nMqN9E0GNFNNNNZ2Fib25hQGFvbC5jb20=

 

Segítség a pályázat menetéhez:

Sasvári Tünde

E-mail: jwkuk6kYNrY2YmFsYXNzaXNjaG9sYXJzaGlwQG1mYS5nb3YuaHU=

Telefon: +36 1 550 23 15

__________________________________________________________________________________________

 A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak (https://balassischolarship.kormany.hu), valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapján.

 All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.