A kiadvány a magyarsággal kapcsolatos újonnan feltárt iratok évkönyve.

Megjelent a „Lymbus - Magyarságtudományi Forrásközlemények” című kiadványának 20. évfolyama, 1085 oldal terjedelemben, 28 írással, a középkortól egészen a 20. század végéig sorakoztatva fel a magyar történelem értékes forrásait. A kötetet kiadja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.

A 2003 óta megjelenő, napjainkra komoly tudományos rangot kivívó évkönyv elsősorban a külföldi levéltárakban és könyvtárakban újonnan feltárt, magyarsággal kapcsolatos iratokat mutatja be. A források értelmezését bevezető tanulmányok, tartalmi kivonatok, fordítások és bőséges magyarázó jegyzetek segítik. Az évkönyv a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj keretében végzett legjobb hungarikakutatások eredményeit is rendszeresen közli.

A huszonnyolc írást tartalmazó 2022. évi számban olvashatunk a magyarság több évszázados történelméhez köthető személyek gondolatairól és olyan meghatározó történelmi fordulópontok idejében készült iratokról, melyek levelezések, naplók és visszaemlékezések, végrendeletek és jegyzőkönyvek formájában maradtak ránk. Az olvasók szíves figyelmébe ajánljuk  például Kruppa Tamás Iratok a bécsi béke vallásügyi cikkelyeinek elő-és utóéletéhez (1606-1608), Tóth Ferenc Nicolas-Luis Le Dran történeti értekezése a Szent Korona és a Habsburg-ház viszonyáról az 1730-as évektől, és Nyáry Gábor Cs. kir. hadijelentések az 1848. október 30-i schwechati csatáról című írását.